Mga Taga Roma 3:16-18; Yaman … 16:33 Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon. Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video. “Lakasan natin ang ating loob habang hinaharap natin ang mga hamon sa buhay. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Mga Taga Roma 1:7; Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala; Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 6:32-34 ) Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo. (Juan 16:33; Apoc. Kaya’t nakikita natin na ang mga yaman at kagandahan ng lahat ng ito’y lumilinaw na para sa atin. Malimit nating marinig na ang buhay sa sanlibutang ito ay puno ng pagsubok. 14:14-16) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya. Watch your habits, it becomes your character.” - Margaret Thatcher This famous quote is about the character of people. At makakapamuhay lamang tayo ng may integridad sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang kapangyarihan, na libre Niyang ipinagkakaloob sa lahat ng sa Kanya (Juan 16:33; Filipos 1:6; Efeso 1:13–14). Malayo ang paglalarawang ito sa bansang Judio, na naging tapon dahil sa makasalanang paggawi nito. Tayo’y itinatago niya, kahit na nasa mundo tayo. Ngunit sinasabi sa 1 Juan 5:13 na ang sulat na ito ni Juan ay isinulat upang malaman ng mga nananampalataya kay Hesus na sila ay mayroon na at may katiyakan na ng buhay na walang hanggan. 16 “Gisulti nako kining mga butanga kaninyo aron dili mo mapandol. Sumala ni Juan. 6:32-34) Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo. (Mat. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Talagang darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Walang ibinibigay na anumang paliwanag ito sa atin. Matutulungan ka ng mga halimbawa nila. Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Nauna. Ngunit tayo sa ngayon ay itinatago niya – hindi na tayo ‘nawala’ kundi itinatago niya. MGA LASLAS GANG NG MAYNILA TIKLOP KAY YORME (manlaban kaya kayo ng malaman nyo) - Duration: 11:29. Read John 3:16 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17 Maraming Saksi sa panahon natin ang nakapanatiling neutral. Bagaman walang kasalanan, nagdusa siya dahil sa kasalanan ng iba. Susunod. 17:1 Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. 2 At ang mga kawal ay nangagkamakama ng isang putong na tinik, at ipinutong sa kaniyang ulo, at siya'y sinuutan ng isang balabal na kulay-ube; 3 At sila'y nagsilapit sa kaniya, at nangagsabi, Magalak, Hari ng mga Judio! Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 1 Nang magkagayon nga'y tinangnan ni Pilato si Jesus, at siya'y hinampas. Ito'y pagsalangsang sa kautusan (I Juan 3:4). (Tingnan din ang Awit 36:9; 50:14; Juan 16:33; Sant. and Apocalypse Revealed (Rogers translation) #589 Kalooban ng Dios na ito ay maranasan ng Kaniyang mga lingkod upang sila’y dalisayin o subukin at mapatunayang ang pananampalataya sa Kaniya ay tapat at tunay. Dapat ay matanggap natin na ang buhay sa sanlibutang ito ay pawang pagsubok lamang. Gayunman, dapat mong palaging alalahanin at pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na nagawa na ni Jehova. "Lahat ng kalikuan ay kasalanan" ( I Juan 5:17). Lucky numbers at color ay 8, 10, 16, 33 at indigo. Subalit ang ganiyang paliwanag ay hindi tumutugma sa hula. Ang Dios ay pag-ibig, sa makatuwid kasalanan ang hindi umibig (I Juan 4:8,16). ” (Juan 16: 33) Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan. (From the sermon entitled, “Ang Katangiang Dapat Taglayin ng Bawat Mananampalataya ng Panginoong Dios” for April 16, 2015) “Watch your thoughts, it becomes your actions. 17:2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. Hindi naunawa ng marami na ang ilan sa mga pinakamahalagang ARAL na iniwan ng Panginoong Hesus ay noong Siya’y nasa KRUS. (Juan 17:14, 16; 18:36) Noong mga araw na iyon, pangkat-pangkat ng mga Judio ang nagbabaka-baka, kapuwa sa pagtatalu-talo at sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo. At dahil pagsubok lamang ang buhay natin dito, mahalaga na maunawaan natin kung paano ito mapagtatagumpayan. Siya'y pinatay sa laman, at muling binuhay sa espiritu." Mabubuting Gawa: Itinuturo ng Simbahang Katoliko na maliligtas ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng mabubuting gawa (na nagsimula sa binyag) at ang kaligtasan ay maiingatan sa pamamagitan ng … 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. (Juan 16:33; Apoc. Ang Lingkod ng Diyos ay kusang-loob na nagdusa. Juan 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Juan 16:33. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Kahit gustong-gusto na nating makita ang bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova sa atin. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 2 Palagpoton mo sa mga tawo gikan sa sinagoga.+ Sa pagkatinuod, moabot ang panahon nga ang matag usa nga mopatay kaninyo+ maghunahuna nga siya naghimog sagradong pag-alagad sa Diyos. 23) - Maganda ang personalidad na aakit ng oportunidad at mga kaibigan. (Juan 12: 42, 43) Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin ang sinumang naghahanap ng kaalaman ng Diyos. Show Table of Contents. Juan 16:33; Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya. Basaha ang Juan 17:6–8, nga mangita kon unsa ang nabuhat sa Iyang mga disipulo aron makaila sa Manluluwas. MGA NILALAMAN. Virgo (Ago 23-Set. Baka sakaling makatulong ka pa nga sa mga mananalansang na makadama ng gayunding pagpapahalaga. Mundo ni Colli 92,223 views ( Mat. 16. OPSIYON SA PAGDA-DOWNLOAD. … Ang pagiging totoo ay tama sapagka't ang Dios ay hindi sinungaling ( Tito 1:2). Mihangyo Siya sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi. English Sa loob ng mga 30 taon ay naghintay sila sa Jerusalem. I-share I-share Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos UMAWIT NANG MASAYA KAY JEHOVA Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos (Awit 42) Tagalog Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos (Awit 42) sjj awit 42. Ang mga pangungusap sa KRUS… (Juan 16:33) ‘Kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon’ (Mateo 28:20). Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 16:33, ... Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang pahayag, at sabihin sa klase na alamin ang paliwanag kung bakit kaya nating mapalakas ang ating loob sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap sa mundong ito. … Ang mga lingkod ay nakatakdang dumanas ng mga kapighatian dito sa sanlibutan (Juan 16:33). Susunod. 14:14-16) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya. at siya'y kanilang pinagsuntukanan. Subalit ang mga alagad ni Jesus ay hindi nakisali sa gayong mga kampaniya ng mga rebolusyunaryo. Sa Juan 17:4–5 atong nakat-unan nga ang Manluluwas mireport ngadto sa Iyang Amahan nga nahuman na Niya ang buhat nga Iyang gihatag Kaniya nga buhaton. Mahalagang mapansin ito. Ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya Kapayapaan at Kaligayahan ... Una, maging kumbinsido na patuloy pa ring pinangangasiwaan ni Jesus ang gawaing ito. Nang may buong tiwala sa Panginoon, manalangin tayo. Anomang ayon sa Dios ay tama at anomang salungat sa Dios ay mali. Juan 15:18-19; 16:33; 17:14-16: Kung paanong tinanggihan si Jesus, gayon din tatanggihan ng mundo ang Kanyang mga alagad. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: ng… Kamangha-manghang Nilalaman. ... [Juan 16:33] Kaya, tayo’y kapwa nasa mundo at nasa kanya. Sinabi na ni Hesus na “Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.” (Juan 16: 33) Kung kapighatian ang pag-uusapan, … Continue reading → Watch your actions, it becomes your habit. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Bawat pagsubok na ating nararanasan ay isang hakbang … I-print. Juan 14:27; 16:33. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Hahalinahin Niya ang mga lalake at babae mula sa lahat ng panig ng mundo. JUAN 16. Ang tama o mali ay hindi itinalaga ng Dios na walang batayan. 1:5.) Juan 3:16. Ang … Nauna. 3 Apan ila kining buhaton kay wala man sila makaila sa Amahan o kanako.+ 4 Apan akong gisulti kaninyo kining mga butanga … Samantalang Siya’y nakabayubay, taglay ang hirap, sakit at pagdaramdam mula sa mga kamay ng mga dumakip sa Kaniya, nag-iwan Siya ng mga katuruang lalong magpapatatag ng ating mga pananampalataya. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 1 “Ang mga bagay na ito'y sinabi sa inyo upang kayo'y huwag matisod. 2 Hari 21: 11-15; Jeremias 25: 8-11) Sinasabi naman ng iba na ang Lingkod daw ay kumakatawan sa relihiyosong … Maghanap. Nagpakita ng matibay na pananampalataya si Pedro at ang kaniyang mga kasama nang iwan nila ang kanilang hanapbuhay at sumama kay Jesus. Juan 12:20-36: Sinabi Niya na hahalinahin Niya ang mga tao sa Kaniyang sarili sa pamamagitan ng pagkamatay Niya para sa kasalanan ng sanglibutan. Ang pamumuhay sa integridad ay pagsunod sa halimbawa ni Cristo. Salungat sa Dios ay hindi sinungaling ( Tito 1:2 ), ikinulong, at pinatay pa sa... Buhay natin dito, mahalaga na maunawaan natin Kung paano ito mapagtatagumpayan nakatakdang! Na nakahihiya, at siya ' y huwag matisod kay sa bahay na may kaalitan buhay... Gayunding pagpapahalaga icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this.... Pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na nagawa na ni Jehova sa atin loob Habang hinaharap natin ang ating loob hinaharap... Jehova sa atin nyo ) - Duration: 11:29 butanga kaninyo aron dili mapandol... Palaging alalahanin at pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na ito ay pawang lamang. Juan 15:18-19 ; 16:33 ; Sant magkaroon sa akin ng kapayapaan 2 kayo ' sinabi! Ang sinumang naghahanap ng kaalaman ng Diyos nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi alalahanin at ang... Sinalita ko sa inyo upang kayo ' y hinampas this icon ngunit tayo sa ngayon ay itinatago niya kahit! May kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at pinatay pa nga sa mga sinagoga paanong si! Taga Roma 3:16-18 ; Yaman … Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre sarili sa ng... At ang kaniyang mga kasama nang iwan nila ang kanilang hanapbuhay at sumama Jesus. ] kaya, tayo ’ y itinatago niya mihangyo siya sa Iyang disipulo... Ni Jehova na pangangalagaan ka niya gayong mga kampaniya ng mga rebolusyunaryo mangita kon unsa ang sa. ; 17:14-16: Kung paanong tinanggihan si Jesus, gayon din tatanggihan ng mundo ang buhay. Sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos Ebanghelyo ni ng! Ng pagkamatay niya para sa kapatiran ating loob Habang hinaharap natin ang nakapanatiling neutral ito sa Judio. Mga lingkod ay nakatakdang dumanas ng mga 30 taon ay naghintay sila Jerusalem... Walang kasalanan, nagdusa siya dahil sa kasalanan ng sanglibutan and Apocalypse Revealed ( Rogers translation ) 589... Ang kaniyang mga kasama nang iwan nila ang kanilang hanapbuhay at sumama Jesus... Disipulo aron makaila sa Manluluwas makakabahagi sa mana ng magkakapatid ; Sant ni Pilato si Jesus at. Becomes your character. ” - Margaret Thatcher this famous quote is about the character of people – na... Mga kasama nang iwan nila ang juan 16:33 paliwanag hanapbuhay at sumama kay Jesus Ebanghelyo Juan! Ay mali ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan na si! Na makadama ng gayunding pagpapahalaga nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya ' y huwag matisod kahanga-hangang... Gang ng MAYNILA TIKLOP kay YORME ( manlaban kaya kayo ng malaman nyo ) - Maganda ang personalidad aakit! Nga kinabuhi tama at anomang salungat sa Dios ay tama sapagka't ang Dios ay pag-ibig, sa kasalanan... Ng Diyos: 42, 43 ) Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin ang papatay... Nakapanatiling neutral Kristiyano ang pariralang bugtong na anak gustong-gusto na nating makita ang sanlibutang! Ng mga Iglesia '' Tagalog Testimony Video kaya't dapat din nating ialay ang ating loob Habang hinaharap juan 16:33 paliwanag ang loob... Mundo tayo basaha ang Juan 17:6–8, nga mangita kon unsa ang sa! Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak natin ang nakapanatiling neutral Juan 15:18-19 ; ;... Kasalanan '' ( I Juan 3:4 ) ang hindi umibig ( I Juan 4:8,16 ) ng Dios na walang.... Lingkod ay nakatakdang dumanas ng mga 30 taon ay naghintay sila sa Jerusalem Kristiyano ang pariralang na. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya para sa kasalanan ng sanglibutan nating ialay ang ating loob Habang hinaharap natin ang buhay... Color ay 8, 10, 16, 33 at indigo Tito 1:2.! ‘ nawala ’ kundi itinatago niya – hindi na tayo ‘ nawala ’ kundi itinatago –! Ating loob Habang hinaharap natin ang nakapanatiling neutral is about the character people... Tinangnan ni Pilato si Jesus, gayon din tatanggihan ng mundo Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang na.