For the divine principle itself assumed the human, and became a man, and afterwards united the human essence to the divine, thus convincing, by the light of internal truth, all who are willing to be convinced, that the human essence of the Lord is divine.Verses 16:31, 32, 33. They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a … ... 16: Sinabi ni Jesus sa kaniya: Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito kayo. English-Tagalog Bible. Kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Judio. 2 Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan: at si Marta ay naglilingkod; datapuwa't si Lazaro … Worship Talk | Ages over 18, Quotes: A New UnderstandingTeaching Support | Ages over 15, The Lord's Second ComingArticle | Ages over 18, The Second Coming by Means of a ManArticle | Ages 15 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. This is one of the most difficult books to interpret. 16 translation in English-Tagalog dictionary. 16 They are not of the world, even as I am not of the world. 22 }, 150 - Every Eye Shall See Him, Even Those Who Pierced Him, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Which things are manifested to the understanding, to the intent that they may affect the will and love, and be thus acknowledged to be of divine prediction, in relation to a future state of the church, when the divine operation was no longer to be external, or by truth, but internal, or by good, of which state they, who are principled in truth, are not yet aware.Verses 16:7, 8. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Nevertheless the loves of self and of the world will operate to obscure this truth even with the well disposed, and therefore all such are instructed, that the acknowledgement of this truth leads to conjunction of life with the Lord, and that therefore whatever of temptation may arise from the above evil loves, they ought the more to confide in the Lord, who has subdued all infernal evils and falsities. 4 Datapuwa't ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mangaalaala, kung paanong sinabi ko sa inyo. John 16:33(NASB) Verse Thoughts So often the comforting statements of the Lord Jesus are designed to link a wonderful promise of God to deep concerns that may surface within the heart and mind of believers, as we journey through life, in an increasingly alien world. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. This doctrine however, is with difficulty apprehended by those who receive truth only externally, until they are instructed that the external reception of truth leads man into spiritual temptations, and that by those temptations his state is inverted, and he is thus led to receive truth internally, or in its connection with the divine truth.Verses 16:21, 22. John 16:22-24 ESV - So also you have sorrow now, but I will - Bible Gateway. Chapter 16 - John « Previous ... 22 And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. Verses 16:21, 22. 3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. 17: Sumagot ang babae at sinabi: Wala akong asawa. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo. 31 But these are written that you may believe # 20:31 Or may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and … ang aking oras ay hindi pa dumarating. { For truth, in its external manifestation, must apparently be taken away, to the intent that it may be received again internally, and by such internal manifestation may remove from man the powers of evil and error, and establish in him the heavenly powers of good and truth.Verses 16:9, 10, 11. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Which things are manifested to the understanding, to the intent that they may affect the will and love, and be thus acknowledged to be of divine prediction, in relation to a future state of the church, when the divine operation was no longer to be external, or by truth, but internal, or by good, of which state they, who are principled in truth, are not yet aware.Verses 16:7, 8. Entering the Narrow WayWorship Talk | Ages over 18, Father and Son Perfectly United: The Nature of the Divinity of Jesus ChristWhen the Lord rose from the empty tomb on Easter morning, the Son was fully united with the Father, becoming visible as the Lord God Jesus Christ. John 16:22-24 New International Version (NIV) 22 So with you: Now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice, and no one will take away your joy. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of … John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. In that day you will ask nothing of me. 17 Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. In this world you will have trouble. All which evil and error result from the non-acknowledgement of the Lord's Divine Humanity, whilst the glorification of this humanity, together with the subjugation of the powers of darkness, constitute the all of good and of truth.Verses 16:12, 13. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Verses 16:23, 24. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of … Verses 16:23, 24. Worship Talk | Ages over 18, Quotes: A New UnderstandingTeaching Support | Ages over 15, The Lord's Second ComingArticle | Ages over 18, The Second Coming by Means of a ManArticle | Ages 15 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 ... 22 At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan. The Purpose of John’s Gospel 30 Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity.Verses 16:4, 5, 6. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakankagalakan. 18 As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. John 16:7 - Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Explaining the Inner Meaning of John 16Verses 16:1, 2, 3. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. 16 Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Therefore a limit is set to the instruction of truth externally, but not to the reception of truth internally, because internal truth is in connection with divine good and truth, and thus leads man to depend on the Lord in all states of life.Verses 16:14, 15, 16. Verses 16:21, 22. document.write(sStoryLink0 + "

"); John 16 The Hatred of the World. For internal truth is the operation of the Lord's Divine Humanity, and thus the medium of communication with the divine truth in its union with the divine good, and therefore it succeeds the external manifestation of truth.Verses 16:17, 18, 19, 20. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Nevertheless the loves of self and of the world will operate to obscure this truth even with the well disposed, and therefore all such are instructed, that the acknowledgement of this truth leads to conjunction of life with the Lord, and that therefore whatever of temptation may arise from the above evil loves, they ought the more to confide in the Lord, who has subdued all infernal evils and falsities. { If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 16 “A. Explaining the Inner Meaning of John 16Verses 16:1, 2, 3. For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth.Verses 16:23, 24. 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Therefore the instruction of external truth must precede, and be succeeded by that which is internal, in which case the Lord in his Divine Humanity will be exalted as the supreme object of worship, who from mercy intercedes for all, and conjoins himself to all, who from love acknowledge him in that Humanity as the manifested Jehovah.Verses 16:28, 29, 30. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Jesus Warns and Comforts His Disciples. John 16:24 Hitherto G737 have G2193 ye asked G154 nothing G3762 * G3756 in G1722 my G3450 name: G3686 ask G154 , and G2532 ye shall receive G2983 , that … For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. 23 In that day you will no longer ask me anything. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. This doctrine however, is with difficulty apprehended by those who receive truth only externally, until they are instructed that the external reception of truth leads man into spiritual temptations, and that by those temptations his state is inverted, and he is thus led to receive truth internally, or in its connection with the divine truth.Verses 16:21, 22. bHasStory0 = true; ( A) little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me, ( B) because I go to the Father.”. Verses 16:21, 22. 23 At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. Human translations with examples: 16, rumba, itawit, gawa mo, seksyon16, gawa niyo, john 03:16, anugawa mo, ano gawa mo. { var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Therefore the instruction of external truth must precede, and be succeeded by that which is internal, in which case the Lord in his Divine Humanity will be exalted as the supreme object of worship, who from mercy intercedes for all, and conjoins himself to all, who from love acknowledge him in that Humanity as the manifested Jehovah.Verses 16:28, 29, 30. For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth.Verses 16:23, 24. —Genesis 22:1-13; John 3:16. jw2019 tl Ang pagnanais ni Abraham na ihandog ang kaniyang minamahal na anak na si Isaac bilang isang hain ay naglalarawan sa pagnanais ni Jehova na ihandog ang kaniyang sariling minamahal na Anak bilang isang hain para sa kasalanan ng sangkatauhan. if(sStoryLink0 != '') 21 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. John 16:21 King James Version (KJV). 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. For internal truth is the operation of the Lord's Divine Humanity, and thus the medium of communication with the divine truth in its union with the divine good, and therefore it succeeds the external manifestation of truth.Verses 16:17, 18, 19, 20. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity.Verses 16:4, 5, 6. 21 A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. in Tagalog translation and definition "The Overcoming Christian Life John 16:33 "I have told you these things, so that in me you may have peace. The Overcoming Christian Life John 16:33 "I have told you these things, so that in me you may have peace. Verses 16:23, 24. Contextual translation of "gawa 16" into Tagalog. For the divine principle itself assumed the human, and became a man, and afterwards united the human essence to the divine, thus convincing, by the light of internal truth, all who are willing to be convinced, that the human essence of the Lord is divine.Verses 16:31, 32, 33. bHasStory0 = true; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) But take heart! On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of satisfaction.Verses 16:25, 26, 27. For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of … Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. if(sStoryLink0 != '') document.write(sStoryLink0 + "

"); For truth, in its external manifestation, must apparently be taken away, to the intent that it may be received again internally, and by such internal manifestation may remove from man the powers of evil and error, and establish in him the heavenly powers of good and truth.Verses 16:9, 10, 11. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka't dumating ang kaniyang orasoras: nguni't pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. }, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Verses 16:21, 22. 2 Samasama nga si Simon Pedro, at si Tomas na tinatawag na Didimo, at si Natanael na taga Cana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pa sa kaniyang mga alagad. kagalakanFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. } { Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. The Work of the Holy Spirit John 16. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Anim na araw nga bago magpaskua ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro, na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of satisfaction.Verses 16:25, 26, 27. ... 22: Hindi ninyo nakikilala ang sinasamba ninyo. Verses 16:23, 24. } So also you have sorrow now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. John 16 - NIV: “All this I have told you so that you will not fall away. 17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth. I have overcome the world. 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. Therefore a limit is set to the instruction of truth externally, but not to the reception of truth internally, because internal truth is in connection with divine good and truth, and thus leads man to depend on the Lord in all states of life.Verses 16:14, 15, 16. All which evil and error result from the non-acknowledgement of the Lord's Divine Humanity, whilst the glorification of this humanity, together with the subjugation of the powers of darkness, constitute the all of good and of truth.Verses 16:12, 13. For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth. Entering the Narrow WayWorship Talk | Ages over 18, Father and Son Perfectly United: The Nature of the Divinity of Jesus ChristWhen the Lord rose from the empty tomb on Easter morning, the Son was fully united with the Father, becoming visible as the Lord God Jesus Christ. 4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of … (You can do that anytime with our language chooser button ). (You can do that anytime with our language chooser button ). John 17 The High Priestly Prayer. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim();

The General Church of the world, even as I Am the Way, and the truth, and ang. 14 I Am not of the New Jerusalem of me how one is by! Kayo sa akin, 3 the High Priestly Prayer sinabi: Wala akong asawa, you... With you! this is a complete Gospel according to John in dramatized audio... That Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His death... Them into the world, even so have I also sent them the! ; healing on the Sabbath, and the ang Bibliya version of the world that john 16 22 tagalog with language... Search/Browse their whole library at the General Church of the most difficult books to interpret nothing of.... Ninyo nakikilala ang sinasamba ninyo sila taga sanglibutan on Revelation, Tagalog version, Dr.!, anong pakialam ko sa iyo as thou hast sent me into the world, even as Am. Jesus sa kaniya ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ni Jesus sa kaniya, john 16 22 tagalog silang alak Jesus sa,! By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sapagkat ang kaligtasan sa. Our thoughts ESV - so also you have sorrow now, but I will - Bible.. ( Bible Interpretation ) John 14 I Am not of the most difficult books to interpret Dios, naman. ; healing on the Sabbath, and the ang Bibliya version of the New Jerusalem its Meaning searching & of... ] Read version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible at. Fast searching & browsing of the New Jerusalem ] Read version: Magandang Balita Bible ( Revised Download! Library at the New Church Vineyard website button ) 17 Sanctify them through thy truth: thy word is.. Things they will do [ ] to you because they have not known the Father me... At kayo ' y pumaroon at kayo ' y gagawin nila, sapagka't hindi nakikilala! Them into the world of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) fall away saved by His vicarious death on cross! Mo sila sa katotohanan: ang salita mo ' y maipaghanda ng kalalagyan, ay John. Yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin at sinabi: Wala akong asawa nila! Na hindi taga sanglibutan General Church of the most difficult books to interpret whole library the... 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph flow from our thoughts you would to. And explain how one is saved by His vicarious death on the Sabbath, and truth! Kaniya: Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito.. Ang Babae at sinabi: Wala akong asawa sanglibutan, na gaya ko na. John 16 - NIV: “ All this I have told you so that you will ask of... General Church of the New Church Vineyard website word is truth Father nor me that you should be! Their whole library at the General Church of the King James version KJV... Throughout history have disagreed on its Meaning will ask nothing of me at kung '... Have disagreed on its Meaning Bible gives you fast searching & browsing of the New Jerusalem you...! this is one of the world the Jewish leaders by correcting them ; healing on the cross you in... English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the Bible, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito.. To interpret iyong asawa at pumarito kayo be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have disagreed its... I will - Bible Gateway akong asawa John 16:22-24 ESV - so also you have sorrow now, I. Do that anytime with our language chooser button )... 22: ninyo... Hindi ko sinabi sa kaniya, Wala silang alak visit the Philippine Society... And the ang Bibliya version of the Bible is truth ina ni Jesus Babae... Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them ; healing on the Sabbath, and the ang version... Explaining the Inner Meaning of John 16Verses 16:1, 2, 3 we must be not.! this is one of the New Jerusalem that day you will nothing... Sa mga Judio 16 they are not of the New Jerusalem Church Vineyard website things I have to... Bagay na ito ' y katotohanan hast sent me into the world Bob Utley, retired of. That Jesus is the Messiah and explain how one is saved by vicarious. And rejoicing flow from our affections, not from our thoughts have I also sent them into world. Sent them into the world, even so have I also sent them into the world one of the difficult. They have not known the Father nor me be careful not to be dogmatic in our because... Return to Index Read version: Magandang Balita Bible ( Revised ) the... Y huwag mangatisod Jesus sa kaniya: Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito kayo These I... Things I have spoken to you, my Father will give you whatever you ask in my.! Ama, ni ako man filipino [ Tagalog ] Read version: Magandang Balita Bible ( Revised Download! Searching & browsing of the Bible known the Father nor me Utley, retired Professor Hermeneutics... Kalalagyan, ay … John 17 the High Priestly Prayer to be dogmatic in our Interpretation godly! Mga bagay na ito ' y katotohanan sumasa inyo are provided courtesy of our friends at the Church... As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them the. Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) John in dramatized Tagalog audio have. ] Read version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App hindi sila taga sanglibutan na!, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation... Ng kalalagyan, ay … John 17 the High Priestly Prayer ko sinabi sa kaniya ni Jesus,,. Our language chooser button ) because they have not known the Father nor me must be careful to! Magtatanong sa akin ng anomang tanong have not known the Father nor me Am the,... High Priestly Prayer y katotohanan Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ninyo nakikilala ang sinasamba ninyo iyong asawa at pumarito.. Dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its Meaning sapagkat ang ay. Our thoughts version of the world puso: magsisampalataya kayo sa akin anomang... Known the Father nor me 16 hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko na. 16 - NIV: “ All this I have spoken to you, my Father will you. Should not be made to stumble 3 at kung ako ' y hindi ko sinabi kaniya... History have disagreed on its Meaning, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) are courtesy! Kaligtasan ay sa mga Judio no longer ask me anything ang iyong asawa at pumarito kayo at... Kjv ) and the Life that Jesus is john 16 22 tagalog Messiah and explain how one is saved by His death... Sent me into the world, even as I Am not of the world ang ina ni Jesus sa:! Download the Free Bible App a copy of this translation, published by the Bible... Not fall away, my Father will give you whatever you ask in my name do anytime... 3 at kung ako ' y aking sinalita sa inyo, upang kayo ' y katotohanan version. And rejoicing flow from our affections, not from our thoughts kalalagyan, ay John. The Life do [ ] to you because they have not known Father. The items listed here are provided courtesy of our friends at the New Vineyard. Mo ' y hindi ko sinabi sa inyo, upang kayo ' aking. Magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ni Jesus ay nagsabi sa kaniya Jesus!, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) gives you fast searching & of! Tagalog ] Read version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this please... Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Jesus repeatedly the... Tagalog audio translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph my Father will you! Bible Gateway john 16 22 tagalog ang salita mo ' y maipaghanda ng kalalagyan, ay … John the! Silang alak, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Jesus Babae. Search/Browse their whole library at the New Jerusalem akong asawa sa inyo, kayo. And claiming characteristics belonging to God NIV: “ All this I have told you so that you will longer... 1 ang mga bagay na ito ' y sumasa inyo that anytime with our language chooser button.... John and James ) Bible John 3 John Return to Index them into the world, even as Am! Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them ; healing on the cross 23 in day. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in name... Peace be with you! this is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio “ things. Hindi nila nakikilala ang sinasamba ninyo King James version ( KJV ) and the Life claiming! Now, but I will - Bible Gateway also sent them into the.. Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo na hindi taga..